formZ kurs:

Oslo:
formZ 7 oppgraderingskurs, 1 dag:
Vår 2013
Kurset er beregnet for erfarne brukere av formZ som har oppgradert, eller ønsker å oppgradere til versjon 7. Kurset fokuserer på forskjellene mellom formZ 7 og tidligere versjoner, samt nye funksjoner og teknikker i formZ 7.

formZ 7 introduksjonskurs, 3 dager: Vår 2013
Kurset gir gjennom instruksjon og øvelser en grunnleggende forståelse for 3D-modellering og en grundig og systematisk innføring i formZs grunnleggende prinsipper og teknikker. Kurset gir en solid plattform for effektiv bruk av formZ 6.6 som et sentralt verktøy for all formgivning.

Bergen:
Kurs arrangeres ved tilstrekkelig ant. påmeldinger.

Trondheim:
Kurs arrangeres ved tilstrekkelig ant. påmeldinger.

NB: Begrenset antall plasser! Kursene arrangeres under forutsetning av tilstrekkelig antall deltakere. Dersom du er interessert i kurs, er det fint om du så snart som mulig tar kontakt med oss, for uforpliktende å bli satt på vår kursliste. Da er du sikret prioritert invitasjon til neste kurs. For mer informasjon/ påmelding - ta kontakt med oss.

Opplæring - kurs - generell informasjon

Åpne kurs i formZ
DDD tilbyr 3-dagers introduksjonskurs samt påbygningskurs med ulike temaer. Kursene arrangeres vår og høst i Oslo, samt i Bergen og Trondheim etter behov.

Bedriftsinterne kurs i formZ
Vi tilbyr også skreddersydde, interne kurs for enkeltbedrifter. Kursplan, sted og tid tilpasses bedriftens ønsker, også kveldskurs eller intensive weekend-kurs. Kursene kan arrangeres hos kunden eller i innleide lokaler etter ønske.

Veiledning - rådgivning - konsulentbistand
I tillegg til åpne eller interne kurs, tilbyr vi veiledning og rådgivning i forhold til IT-løsninger, intern kompetanse- oppbygging, utarbeidelse av rutiner og interne standarder.

For nærmere informasjon, ta kontakt med oss.