FormZ RenderZone Plus 6.6 er lansert!
formZ RenderZone Plus 6.6 introduserer flere nye lyssettings-teknikker som øker graden av realisme og som gjør det mye enklere og raskere å oppnå godt resultat på renderinger. To nye teknikker for omgivelselys (global illumination), ambient occlusion og final gather, introduseres. I tillegg er en forbedret og forenklet versjon av formZ RadioZity integrert i formZ RS Plus. Disse tre teknikkene kan brukes sammen eller hver for seg. I tillegg til dette, inkluderer formZ RenderZone Plus en rekke andre nyheter og forbedringer, bl.a: Forbedret openGL-visning og nye materialer i surface style -palletten.
Omgivelselys (Global illumination / GI)
formZ RenderZone Plus tilbyr to nye teknikker for omgivelselys, final gather og ambient occlusion. I tillegg er det inkludert et revidert og tilpasset versjon av radiosity-teknikken som ble benyttet i formZ RadioZity (formZ RadioZity opphører herved som eget produkt). Alle tre teknikkene har et svært brukervennlig grensesnitt som gjør det lett og raskt å oppnå ønsket effekt. Til sammen vil disse teknikkene gjøre visualiseringsarbeidet i formZ mer effektivt og med et resultat som gir høyere kvalitet og høyere grad av realisme.

Ambient occlusion er en forenklet teknikk som baserer seg på at omgivelselyset har konstant styrke. Denne teknikken beregner (for alle pixlene i en rendering) hvor mye av omgivelselyset som forhindres (av objekter i modellen) i å nå frem til de forskjellige flatene i modellen, og varierer lyssettingen av flatene deretter. Denne teknikken er enkel å kontrollere, og gir betydelig økt realisme i et rendret bilde.

Final gather er en ett-trinns beregning av reflektert lys. Dvs. at metoden beregner lys som reflekteres fra flater som er direkte belyst av lyskilder i modellen. Metoden gir godt resultat veldig raskt, sammenlignet med mer komplekse refleksjons-beregninger. Metoden kan med godt resultat kombineres med radiosity.

Radiosity i formZ RenderZone Plus er primært beregnet brukt som ett supplement til final gather. Utnyttet sammen, vil disse to metodene gi en høy grad av realisme på kort tid. Radiosity kan selvfølgelig, som tidligere, også benyttes alene.

Flere rendering- forbedringer
Eksponerings-korreksjon er en post-rendering prosess som har blitt forbedret med to nye metoder som automatisk justerer over- og undereksponering av bilder.

Nye redigerbare materialer har blitt introdusert. De fleste er beregnet på arkitektur- visualisering, og inkluderer bl.a. keramisk flis, shingel, frostet glass og ulike typer bygge- og belegningsstein.

Nye bibliotek
FormZ RenderZone Plus blir levert med mer enn 600 nye, forhåndsdefinerte materialer. De er alle installert i formZs material-mappe sammen med de tilhørende tekstur-bildene. Inkludert er også et nytt bibliotek med trær. Hvert av trærne er definert i flere detaljeringsnivåer.

Forbedret Interactive Shaded (OpenGL)
OpenGL -visningen har blitt fullstendig omprogrammert for å forbedre ytelsen og for å implementere nye funksjoner. Resultatet er at OpenGL nå kan brukes for mer presis forhåndsvurdering av lys og skygger. Dette er noen av de nye funksjonene:
- skygger fra ubegrenset antall punktlys og spot-lys kan nå vises. Skyggenes intensitet vises nå presist.
- redigerbare (prosedyrale) teksturer kan nå vises i openGL.
- transparens- og bump- teksturer, både mappede og prosedyrale, kan nå vises i openGL.

STEP konverterer plugin inkludert
STEP (Standard for The Exchange of Product data) konvertereren er en plugin som tidligere var tilgjengelig som eget produkt. Den er nå inkludert i formZ 6.5 uten ekstra kostnader. formZ STEP plugin kan både importere og eksportere STEP-filer til/ fra formZ.

Sketch rendering plugin inkludert
Sketch rendering er en plugin til formZ som tidligere var tilgjengelig som eget produkt. Den er nå inkludert i formZ RenderZone Plus uten ekstra kostnader. Sketch rendering er en samling rendering-effekter som har til hensikt å gi rendrede bilder et skissemessig, håndtegnet preg.

Andre forbedringer
Deformasjon- og Bend Along Path -verktøyene er forbedret. Installasjonen av formZ er forenklet: Installeringen registrerer nå antall prosessorer på maskinen, og velger automatisk riktig versjon av formZ. En ny preferanse-funksjon gir nå full brukerstyrt kontoll over antall prosessorer formZ skal bruke. Filstrukturen i program-mappen er forenklet og gir bedre oversikt.

Pris og levering
På oppgraderinger og nye lisenser er det ca. 14 dagers leveringstid. For pris og bestilling - ta kontakt!

Digital Design Distribution AS - Postboks 58 - 3291 Stavern - telefon: 45 51 30 06 - epost: ddd@ddd.no - url: www.formz.no