Vant konkurranse om ungdomsboliger
Code: arkitektur as vant konkurransen om ungdomsboliger. "Som alltid i våre prosjekter var formZ et sentralt verktøy" -uttaler Bjarne Ringstad i Code - "først og fremst som et arbeidsverktøy i konseptfasen, men også som produksjons- og presentasjons- verktøy". Les mer her!
Vant konkurranse om Linderud leir
Dyrvik Arkitekter AS vant Forsvarsbyggs konkurranse om Linderud Leir. "Vi bruker formZ helt fra de første ideer og tanker som et skisseverktøy og digitalt modellverksted", uttaler Sivilarkitekt Camilla Molden som har stått for modelleringen i formZ. Tone Rødseth Haugen har bearbeidet illustrasjonene i Photoshop. Se mer her.
Telenor modelleres og visualiseres i formZ
Dyrvik Arkitekter AS er travelt opptatt med prosjektering og oppfølging av Telenors nye hovedkvarter i Kristiansand. "I dette arbeidet er formZ et sentralt verktøy for evaluering og visualisering av såvel eksteriør som interiør" sier Einar Ljosland. Les mer her.
Ny hurtigrute designet og presentert i formZ
"Med formZ arbeider jeg langt mer effektivt enn tidligere og med bedre resultat." sier designer Gunnar Flusund. Les mer her!
formZ versjon 3.8 er lansert!
Ny avansert NURBs- basert "glatt" geometri og gjennomgående parametrisk modellering, er to av stikkordene i denne viktige oppgraderingen. Les mer her!
BASE Arkitekter AS prosjekterer i formZ
"Vi har hverken tid til eller interesse av å lage veldig fancy presentasjoner. For oss er formZ først og fremst et godt og effektivt arbeidsverktøy gjennom hele prosjekteringen, fra enkle volumstudier via mer artikulerte modeller til fotomontasjer og prosjekt-presentasjoner" sier sivilarkitekt Audun B. Bødtker hos BASE Arkitekter AS.
Les mer her!
Stavanger i formZ
Urban Sjøfront - en ny bydel i Stavanger - ble i sin helhet modellert og visualisert i formZ
Les mer her!
1991-2001: 10 år med 3D-visualisering
I år er det 10 år siden formZ ble lansert. Programmet ble fort kjent som et banebrytende modelleringsprogram med et unikt, intuitivt og grafisk brukermiljø. Programmet har utviklet seg kraftig i de 10 årene som har gått siden lanseringen, men har hele tiden vært tro mot ideene og prinsippene brukermiljøet i det opprinnelige programmet bygger på. I dag er formZ regnet for å være det ledende 3D-programmet beregnet for arkitektur og design-orienterte bransjer.
Spenstig av Snøhetta
Snøhetta har tatt et dristig og luftig grep på galleri-prosjekt i vannkraft-bygda Tafjord på Sunnmøre. Prosjektet har selvfølgelig tatt form i formZ. Les mer her.
Studenter med formZ
Som kjent brukes formZ flittig ved mange læresteder. Her viser vi et eksempel - en semester-oppgave prosjektert og presentert med formZ. Les mer her!
Konseptutvikling - forprosjekt: formZ som skisseverktøy
Det som virkelig skiller formZ fra andre programmer, er dets egenskaper som et raskt og effektivt skisseverktøy. Vi viser her hvordan to av landets ledende arkitektkontorer utnytter formZ i konseptutvikling: Niels Torp Arkitekter AS og Snøhetta AS:
Niels Torp Arkitekter AS
"Vi bruker formZ mest i de innledende fasene av prosjektene" sier Kjersti Nordbotn, sivilarkitekt hos Niels Torp Arkitekter AS, og fortsetter: "Jeg mener at programmets styrke er dets egenskaper som et raskt og effektivt konseptuelt verktøy." Les mer her.
Snøhetta AS
Snøhetta har nettopp levert skisseprosjekt til Opera i Bjørvika. "formZ har vært flittig brukt til å utforske og belyse konstruksjoner, sammenføyninger og romlige sammenhenger", sier Zenul Khan hos Snøhetta AS. Les mer her.
Opplevelsessenter i Horten - med formZ
Expology AS - et av de ledende byråer innen utstillingsarkitektur - har i mange år brukt formZ. "Vi arbeider frem konseptene raskere, og kan ikke minst presentere de bedre og mer effektivt med formZ" sier Nils Rustad, som nylig har laget ideprosjekt til opplevelses-senter ved Karljohansvern i Horten. Se bildene her.
Odd Thorsen AS designer for Millinox
Odd Thorsen AS Design & Arkitektur har designet en ny serie sanitærprodukter i rustfritt stål for Millinox. Produktene er designet med formZ. 3D-rendringer fra formZ er også brukt direkte i brosjyremateriellet fordi dette skulle ferdigstilles samtidig med produktene. Se bildene her. Se bildene her.
formZ i kunstens tjeneste
Billedhuggeren Espen Gangvik har i mange år brukt formZ som et verktøy i utformingen av sine skulpturer. Han eksprimenterer med de mulighetene datamodellering gir, og genererer de fysiske skulpturene direkte fra datamodellene gjennom automatiserte systemer som benyttes i verkstedsindustrien. Les mer her.
Snøhetta vant Operakonkurransen med formZ
Se formZ-bildene fra konkurranseprosjektet og forprosjektet i formZ brukergalleri.
Sandvika Kulturhus prosjekteres med formZ
Snøhetta er godt igang med prosjekteringen av Bærum Kommunes nye storstue. Naturligvis er formZ et viktig verktøy i arbeidet. Se bildene her.
Telenor visualisert med formZ
Dyrvik arkitekter AS står for prosjekteringer av Telenors nye hovedkvarter i Kristiansand. Et sentralt verktøy i prosjekteringen er formZ. Se mer i vårt formZ brukergalleri.
Datamodell av Tromsø kommune i formZ
Planseksjonen i Tromsø kommune har laget en komplett datamodell av hele den sentrumsnære delen av kommunen i formZ.. Se mer i vårt formZ brukergalleri