Åpningstider:
Vår kontortid er fra. kl. 09.00 til 16.00 mandag til fredag.

Telefon:
Økonomi/administrasjon: 91 38 28 09
Salg, support, visualisering: 91 38 28 09

Epost-adresser:
Generelt: firma@ddd.no
Økonomi/administrasjon: torbjorn@ddd.no
Salg, support, visualisering: lars@ddd.no

Vår postadresse er:
Digital Design Distribution AS
Postboks 58
3291 STAVERN

Hvem vi er:

Torbjørn Jenssen, bedriftsøkonom fra BI
Ansvarlig for økonomi og administrasjon
Epost: torbjorn@ddd.no

Lars Sørbø, sivilarkitekt MNAL fra NTNU
Daglig leder
Telefon: 91 38 28 09
Epost: lars@ddd.no

Nils Rustad, 3D-designer

Joachim Svebo, web- designer, programmerer
Ansvarlig for web-produksjon.

Kjetil Bovim, film, animasjon og 3D-designer
Freelance medarbeider, 3D-modellering og visualisering.

Jan Arve Viken, interiørarkitekt
Samarbeidspartner, 3D-modellering / visualiseringsoppdrag.

I tillegg har DDD et team av dyktige freelance medarbeidere som engasjeres på prosjekt-basis etter behov.
Vi har også samarbeidsavtaler med bedrifter som supplerer våre kompetanseområder, slik at vi kan tilby et bredest mulig spekter av tjenester og produkter til våre kunder.