Tilbake til galleri-oversikt.
Vignetter og animerte logoer.
DDD har laget 3D-animasjoner av logoer for en rekke firmaer og produsert mange vignetter til TV og video-produksjon. Her viser et par eksempler i form av stillbider.
Tilbake til galleri-oversikt.