Tilbake til galleri-oversikt.
Kjøpesentra
DDD har visualisert en rekke utenlandske kjøpesentra-prosjekt for en norsk investorgruppe.
DD ble bedt om å stå for 3D-modellering og 3D-visualisering av en serie kjøpesenter-prosjekter i utlandet som en større norsk investorgruppe står bak. Det ble stillt strenge krav til kvalitet og leveringsdyktighet, og vi ble valgt fordi vi gjennom mange år har bevist høy kapasitet, unik kompetanse og pålitelighet.
Interiør/ senter-design: Evenden AS
Tilbake til galleri-oversikt.