Tilbake til galleri-oversikt.
Industridesign
DDD har visualisert en rekke industridesign- prosjekter.
Her viser vi fire eksempler:
Møbel for terminaler. Oppdragsgiver: Luftfartsverket. Design: Ivar Dysthe og Niels Torp
Reporter-radio for Jotron. Design: Stein Rokseth
Mobil radarenhet for Siemens. Design: Stein Rokseth
Datakabinett for Tandberg. Design: GRID Strategisk Design AS
Tilbake til galleri-oversikt.