Tilbake til galleri-oversikt.
Grafisk illustrasjon ved bruk av 3D-teknikk
DDD har utført en rekke illustrasjonsoppdrag der vi har benyttet 3D-teknikk. Her viser vi 3 eksempler:
- Bilmotor. Utført for Hydro-Texaco i forbindelse med et interaktivt opplæringsprosjekt. DDD laget også flere animasjoner til dette prosjektet.
- Illustrasjon for nett-selskapet Flashlink
- Illustrasjon av Laban Seigmenn for Nidar Bergene
Tilbake til galleri-oversikt.