Tilbake til galleri-oversikt.
Verdensutstillingen i Portugal.
DDD visualiserte den norske paviljongen på Expo98
DDD ble tidlig engasjert som en partner i prosjektet. Vi bisto med modellering og visualisering av alle faser av prosjekteringen. Av det endelige prosjektet laget vi en "vandring" gjennom hele utstillingen i form av en videoproduksjon. Her viser vi stillbilder fra animasjonen.
Utstillingsarkitekt: PG Utstillingsarkitektur AS
3D-modellering, visualisering, animasjon og videoproduksjon: Digital Design Distribution AS
Tilbake til galleri-oversikt.