Tilbake til galleri-oversikt.
EuroSong - den internasjonale finalen i Oslo Spektrum
DDD var konsulent for NRK i forbindelse med arrangementet.
DDD ble engasjert som konsulent i det omfattende og krevende prosjekteringsarbeidet i forbindelse med arrangementet. Vi utførte såvel 3D-modellering, visualisering og produksjonstegninger
Tilbake til galleri-oversikt.