Tilbake til galleri-oversikt.
Hytteprosjekt på Dagalifjell.
Prosjektet er modellert, visualisert og dokumentert i formZ, inkl. alle 2D-tegninger.
Arkitekt: Lars Sørbø, Siv.ark. MNAL
3D-visualisering og animasjon: Digital Design Distribution AS
Tilbake til galleri-oversikt.