Tilbake til galleri-oversikt.
Feltutbygging av eneboliger - Block Watne

DDD har visualisert en lang rekke feltutbygginger for Block Watne, såvel blokkbebyggelse og rekkehus, som mindre leilighetsbygg og eneboliger. Her er noen eksempler på småhus.

 
 
Tilbake til galleri-oversikt.