Tilbake til galleri-oversikt.
Skaugensgt. borettslag

Vi ble valgt til å visualisere dette terrassehus-prosjektet i Porsgrunn for Porsgrunn boligbyggelag. Vi har de siste par årene visualisert et 20-talls prosjekter for Porsgrunn bbl.

Tilbake til galleri-oversikt.