Digital Design Distribution AS - pionéren innen 3D-visualisering i byggebransjen i Norge.
 

Med 22 års kontinuerlig drift, er DDD en pionér innen 3D- visualisering, med hundrevis av prosjekt "på samvittigheten". Byggfaglig kompetanse, korrekt modellering, kundeservice og kommunikasjon, har hele tiden vært vårt varemerke. De fleste aktørene i markedet baserer seg på under-leverandører fra lavkostland som India og Kina. Vi velger å produserer alt "inhouse", for å sikre kvalitet, kontinuitet og forutsigbarhet, og for å sikre at vår erfaring kommer kundene til gode.

Bildet til venstre viser ett av de senere prosjekter vi har visualisert: Eidsvika Terrasse i Haram kommune. Les mer her.

3D- visualisering av Krabbegata - Helgeroa   DDD visualiserer Skolegata - Brevik
Vi har visualisert et nytt boligprosjekt i Krabbegata - Helgeroa. Prosjektet består av 6 leiligheter med parkering i underetasje og heis fra garasje. Leilighetene får god utsikt over Helgeroa-fjorden. Utbygger er Øyesfold Invest. Les mer her.   Vi har visualisert et nytt boligprosjekt i Skolegata i Brevik bestående av 6 leiligheter. Prosjektet oppføres på en rivningstomt, og utgjør en fortetting av et eksisterende bygningsmiljø i Brevik. Utbygger er JM Byggholt AS. Les mer her.  
Gamlegrendåsen - Kongsberg   DDD har visualisert hytteprosjekt ved Vansjø
 

Gamlegrendåsen er et nytt boligprosjekt bestående av seks eneboligeroppført i moderne stil. Prosjektet er beliggende i Kongsberg kommune. DDD har visualisert prosjektet for utbygger. Utbygger er Block Watne AS. Les mer her.

Vi har visualisert et nytt hytteprosjekt på Oksenøen i Råde kommune. Bygget vil bli liggende idyllisk til nær vannet og med utsikt over Vansjø. Prosjektet er under oppføring og ferdigstilles våren 2011. Arkitekt for prosjektet er Lars Sørbø. Les mer her.  
DDD visualiserer Einaren borettslag - Skien   Oppenåsen Panorama - Ballerudåsen
  Vi har visualisert et nytt boligprosjekt i Skien, bestående av kjedede eneboliger. Utbygger er Skien Boligbyggelag. Les mer her.   Vi har visualisert Oppenåsen Panorame. Dette er et boligprosjekt bestående av eneboliger, 2-mannsboliger og 4-manns boliger. Utbygger er Block Watne AS. Les mer her.
Buerflata borettslag - Porsgrunn   DDD visualiserer E18 Trucksenter
Buerflata borettslag er et større boligprosjekt i Porsgrunn. Utbygger er Porsgrunn Boligbyggelag. Vi har visualisert prosjektet. Les mer her.     Vi har visualisert et nytt storbilsenter ved E18 i Porsgrunn. Oppdragsgiver har vært Edison Reklamebyrå. Les mer her.
DDD visualiserer Sjøparken Vekst i Larvik   DDD visualiserer Værven Brygge i Larvik
  På tomta etter nedlagte Agnes Fabrikker ved sjøen like utenfor Stavern, starter nå en av landets mest spennende utbygginger. Utbygger er Agnes Utvikling AS. Til dette store utviklingsprosjektet, ble DDD valgt som samarbeidspartner på visualisering. Les mer her. HRL Utvikling AS har nå startet salget av Værven Brygge, et unikt boligprosjekt i vannkanten i Larvik, bestående av leiligheter og eneboliger m/ båtplass. Vi ble valgt til 3D-visualisering av dette prestisje-prosjektet. Les mer her.  
DDD visualiserer Skagerak Energi i Porsgrunn   DDD visualiserer Trebåtbyggeriet i Kragerø
DDD ble valgt til visualisering av forprosjekt for nytt administrasjonsbygg for Skagerak Energi i Porsgrunn. Les mer her.  
På tomta etter det nedlagte byggeriet, bygges nå 12 fritids-leiligheter med høy standard og meget attraktiv beliggenhet ved sjøen i Kragerø. Utbygger er Feltspatkompagniet. DDD valgt som samarbeidspartner på visualisering. Les mer her.
 
DDD to ganger kåret til Gaselle-bedrift   Tilbygg og ombygging av enebolig i Ålesund
I løpet av de siste årene, har Digital Design Distribution AS to ganger blitt kåret til Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv og Dun & Bradstreet. For å kåres til Gaselle, må bedriften bl.a. minst ha doblet omsetningen i hver periode. Vekst i seg selv, har ikke vært et mål for oss, men derimot produktutvikling og kvalitet.     Dette prosjektet som nå er godkjent og klart for oppføring, består av tilbygg, ombygging og fornyelse av en eldre funkis-bolig i Ålesund. Vi har visualisert prosjektet. Arkitekt for prosjektet er sivilarkitekt Lars Sørbø. Les mer her.
Tilbygg og ombygging av hytte i Kragerø   DDD visualiserer terrassehus i Ålesund
Dette prosjektet som nå er godkjent og klart for oppføring, består av tilbygg, ombygging og fornyelse av en eldre hytte i Kragerø- skjærgården. Arkitekt for prosjektet er sivilarkitekt Lars Sørbø. Les mer her.  

Under arbeidet med reguleringsplan for området, har DDD vært samarbeidspartner på visualisering. Våre visualiseinger har vært essensielle i dialogen mellom utbygger og kommunen. Les mer her.

 

DDD visualiserer Nedre Hjellegate i Skien DDD visualiserer Flagget 5 i Bergen
  Under arbeidet med reguleringsplan for området, har DDD vært samarbeidspartner på visualisering. Våre visualiseinger har vært essensielle i dialogen mellom utbygger og kommunen. Les mer her. Flagget 5 er et leilighetsprosjekt i bratt terreng i Bergen. Utbygger er Block Watne AS. DDD ble, som ofte ellers, valgt til visualisering av prosjektet. Les mer her.  
DDD visualiserer Vestsiden Brygge i Porsgrunn Tilbygg og ombygging av enebolig i Ålesund
Vestsiden Brygge er et leilighetsprosjekt beliggende ved elvebredden i Porsgrunn. Utbygger er JM Byggholt AS. DDD ble, som ofte ellers, valgt til visualisering av prosjektet. Les mer her.   Dette prosjektet som nå er oppført, består av tilbygg, ombygging og fornyelse av et eldre, tradisjonelt ferdighus i Ålesund. Vi har visualisert prosjektet. Arkitekt for prosjektet er sivilarkitekt Lars Sørbø. Les mer her.
DDD visualiserer Geilohaugen fritidsleiligheter DDD visualiserer Klosterfoss Park i Skien
Tradisjonsrike Haugen Hotell på Geilo, bygges nå om til fritidsleiligheter. DDD har utført 3D-visualisering samt design og produksjon av websider for prosjektet. Utbygger er Haugerud Eiendomsutvikling AS. Les mer her. Klosterfoss Park er et stort leilighetsprosjekt beliggende vis a vis Herkules kjøpesenter ved Hjellevannet i Skien. DDD ble valgt til visualisering av prosjektet samt til utarbeidelse av websider for prosjektet. Les mer her.
DDD visualiserer Krag Jørgensen Boligpark DDD visualiserer Borgestad Næringspark
På tomten etter gamle Krag Jørgensen Geværfabrikk, bygges nå et av Kongsbergs flotteste leilighetsanlegg. DDD har visualisert prosjektet. Arkitekt for prosjektet er Børve & Borshenius. Les mer her. Borgestad Næringspark ved Skienselva et et nedlagt industriområde som nå skal utvikles til næringspark og boliger. Foreløpig er prosjektet på regulerings-stadiet. DDD ble valgt til visualisering av prosjektet. Les mer her.
Vi visualiserer nye byggetrinn på Bratsberg Brygge DDD visualiserer Skagerak Arena i Skien
Bratsberg Brygge er en ny, spennende bydel ved elvebredden i Porsgrunn sentrum.Vi har til nå visualisert 4 byggetrinn av prosjektet. De siste byggetrinnene er "Øya" og "Elvebredden". VI har også designet og visualisert ny webside for prosjektet. Les mer her. Fotballfolket i Grenland kan snart glede seg over ny "storstue". Da den nye stadion for fotballaget Odd skulle prosjekteres, ble vi valgt til å visualisere bygget. Prosjektledelse har vært HRL Utvikling AS og arkitekt har vært Børve 0g Borchenius AS. Les mer her.
DDD visualiserer boligfelt for Block Watne DDD visualiserer Bryggeparken i Skien
DDD har visualisert en lang rekke feltutbygginger for Block Watne, såvel blokkbebyggelse og rekkehus, som mindre leilighetsbygg og eneboliger. Les mer her. Dette nye boligprosjektet ved elvebredden i Skien sentrum, ble utsolgt på kort tid. DDD ble valgt for visualisering av bygget i omgivelsene. Arkitekt for prosjektet er Lars Gabrielsen v/ Børve og Borchenius AS. Les mer her.
DDD visualiserer Lørenskog Sentrum Vest Snakk med oss om ditt visualiseringsbehov
Dette kjempeprosjektet utgjør en helt ny bydel i Lørenskog. DDD har bygget opp datamodell av hele området, og visualiserer de enkelte byggene etterhvert som de prosjekteres. Utbygger er Sjølyst utvikling AS, og arkitekt er HRTB arkitekter AS. Les mer her. Med arkitektfaglig bakgrunn snakker vi samme språk som fagmiljøene - og kan garantere presis, korrekt og effektiv modellering - og et visualiseringsprodukt innenfor avtalt tid, pris og kvalitet. Vi fokuserer på god formidling - ikke på fancy effekter og dyr teknologi. Vi tilbyr et komplett visualiseringsprogram basert på 3D: Illustrasjon og trykksaker, animasjon og VR-film, CD/DVD-presentasjon, websider og et unikt interaktivt presentasjons-system. Kontakt oss for mer informasjon. Se flere eksempler på vår produksjon i Galleri DDD.
DDD visualiserer Kristiansand Sjøfront DDD visualiserer Borgestadholmen
Kristiansand Sjøfront er et stort og viktig byutviklingsprosjekt. DDD ble valgt som samarbeidspartner i prosessen. Utvikler er Sektor Eiendomspartner AS og arkitekt er L2 Arkitekter i Oslo. Les mer her. Nok et stort og spennende boligprosjekt på en egen holme i Skienselva. Vi er nå iferd med visualisering av 2. byggetrinn. Utvikler er Conceptor AS i samarbeid med Skien bbl. Arkitekt er Børve og Borchenius AS. Les mer her.
DDD visualiserer Interiører DDD visualiserer Vestsiden Hageby
For mangee av prosjektene vi er engasjert i, visualiserer vi både eksteriør og interiør. I mange tilfeller viser vi også utsikt fra leilighetene slik den vil bli i virkeligheten. Her et interiøreksempel fra Ellingsøy Terrasse. Les mer her. Dette er et stort prosjekt i regi av Skien Bbl. Vi har nå visualisert alle 4 byggetrinnene av prosjektet. Utbygger er Skien bbl. Arkitekt er Børve og Borchenius AS. Les mer her.
Nye byggetrinn på Gml. Brannstasjonen brl. DDD visualiserer Notodden Arena
Dette er et spennende byutviklingsprosjekt i regi av Porsgrunn Bbl. og inneholder både nybygg og ombygging av den gamle brannstasjonen til boliger. Vi har visualisert alle byggetrinn. Arkitekt er Byggholt AS. Les mer her. Når dette ideprosjektet ble presentert, skapte det stor begeistring i lokalmiljøet. Vi sto for presentasjonen. Arkitekt er Søndergaard Richfelt AS. Les mer her.
DDD visualiserer Asker Bad på Risenga DDD visualiserer Bjørnstadtunet
Dette spennende badeanlegget på Risenga i regi av Asker kommune, var en utfordring å modellere med alle sine spesielle former. Vi tok saken!. Les mer her. Bjørnstadtunet er et nytt småhusprosjekt i Skien. Arkitekt og utbygger er Byggholt AS. DDD har stått for modellering og 3D-visualisering av prosjektet. Les mer her.
DDD visualiserer Løvås Park i Bergen DDD visualiserer Kaldnes Brygge
DDD har visualisert en rekke prosjekter over hele sørnorge for Block Watne. Dette prosjektet er fra Fyllingsdalen i Bergen. Les mer her. Kaldnes Brygge er et stort og spennende byutviklingsprosjekt i Tønsberg. DDD har visualisert det. Les mer her.
DDD visualiserer Typehus for Block Watne DDD visualiserer Høyantunet
Vi har visualisert en rekke av Block Watnes typehus. Her er et eksempel. Les mer her. For HRL Utvikling AS har vi visualisert dette boligprosjektet i Skien. Les mer her.
DDD visualiserer Skien Ishall DDD visualiserer Elgestien brl. i Horten
Da Skiens nye ishall skulle presenteres, ble DDD valgt til å lage presentasjonen. Les mer her. Dette spennende boligprosjektet er en ombygging av gamle Preus foto i Halden. DDD har visualisert prosjektet. Utbygger er Buer Entreprenør. Arkitekt er KEO Arkitekter AS. Les mer her.
DDD visualiserer Fasadeending Mæla brl. DDD visualiserer Skaugensgt. brl. i Porsgrunn
Dette borettslaget i Skien, bestående av en rekke høyblokker, sto foran en større rehabilitering med nye fasader, nye balkonger og nytt inngangsparti. Vi visualiserte endringene. Les mer her. Vi ble valgt til å visualisere dette terrassehus-prosjektet i Porsgrunn for Porsgrunn boligbyggelag. Vi har de siste par årene visualisert et 20-talls prosjekter for Porsgrunn bbl. Les mer her.
DDD visualiserer Stathelle Panorama DDD visualiserer Rådhusgata borettslag
Vi har visualisert dette terrassehusprosjektet på Stathelle for HRL Utvikling AS. Arkitekt er Arken AS. Les mer her. Dette er et sentrumsprosjekt i regi av Porsgrunn Bbl. DDD har visualisert det. Arkitekt er Arken AS. Les mer her.
DDD visualiserer Hovenga i Skien DDD visualiserer tomannsbolig i Ålesund
Vi har visualisert dette boligprosjektet på Hovenga i Skien for Byggholt AS. Les mer her. Vi har visualisert dette bolig-prosjektet i Spjelkavik i Ålesund. Prosjektet er tegnet av Sivilarkitekt Lars Sørbø. Les mer her.
DDD visualiserer Langøyåsen DDD visualiserer Vendstøp Lavenergiboliger
Vi har visualisert dette boligprosjektet for Block Watne AS. Les mer her. Vi har visualisert dette boligprosjektet for Asplan VIAK Skien. Les mer her.
DDD visualiserer Røraåsen DDD visualiserer Brekktrøa
Vi har visualisert dette boligprosjektet for Byggholt AS. Les mer her. Vi har visualisert dette boligprosjektet for Block Watne AS. Les mer her.
DDD visualiserer paviljong på verdensutstilling DDD lager 3D-animasjon av utforløype
Vi var samarbeids- partner når den norske paviljongen på verdens- utstillingen i Portugal ble prosjektert. Vi sto for modellering og visualisering i prosjekterings- fasen, og utarbeidet også en virtuell "vandring" gjennom hele paviljongen. Les mer her. Når planene om verdens råeste utforløype fra Gaustatoppen til Rjukan skulle visualiseres, ble vi valgt til oppgaven. Gjennom animasjon viser vi hvordan det vil oppleves å stå på ski ned løypa. Les mer her.
DDD lager presentasjon for NSB Se flere av våre prosjekter i Galleri DDD
Når NSB hadde dårlig tid, men likevel ønsket å lage det beste av virtuell presentasjon, ble DDD valgt. Oppgaven besto i modellering, animasjon og videoproduksjon inkl. lyd/musikk. Les mer her. Vi har jobbet med 3D siden 1991. Det gjør DDD til en pioner innen faget. Rekken av 3D-oppdrag har blitt tre-sifret, og erfaringen og kompetansen vi har samlet er betydelig - til beste for våre kunder.Ta en titt på noen av de oppdrag vi har utført i vårt Galleri DDD.