Tips til formZ brukere

form·Z: Utskrifter i stort format hos et eksternt print-byrå

Mange av våre form•Z brukere har savnet en god fremgangsmåte for å plotte ut store tegninger hos eksterne byrå som ikke har form•Z. Vi har funnet frem til flere alternative metoder:

Med formZ versjon 4.0 har dette blitt enklere: I formZ 4.0 kan du eksportere en tegning til HPGL - "språket" som alle HP-plottere bruker. Også de fleste av de andre plotter-produsentene støtter HPGL.

En veldig anvendelig metode er å lage pdf- dokumenter av tegningene. Til det kreves full versjon av Adobe Acrobat. Nyeste versjon støtter også stor-formater.

Vi har funnet frem til en fremgangsmåte som fungerer veldig bra i forhold til Allkopis OCE plottere med PostScript (Allkopi i Nedre Slottsgate, Oslo). Fremgangsmåten er like enkel som å sende en utskrift til din egen skriver: Du genererer en PostScript plotterfil som du deretter sender elektronisk til Allkopi (eller et annet printbyrå med tilsvarende muligheter). For å kunne gjøre dette, må du installere PostScript-drivere for den plotteren som skal benyttes. PostScript-drivere for Allkopis OCE-plottere kan lastes ned fra OCEs websider. Windows-brukere kan i tillegg, som et alternativ, installere OCE raster-drivere, og lage en raster-plotterfil istedet for en PostScript-fil. En fordel med rasterfiler er at plotteren ikke trenger postscript. For nedlasting av drivere, bruk denne linken:

OCE plotterdrivere

Følg instruksjonene på nedlastningssiden. Klikk på "Quick Find" på menyen til venstre. Velg plottermodell under "Product Model Series" (om du ikke er sikker, velg OCE 9600). Under " Title", velg OCE PostScript eller raster drivere. Under "Operating System", velg det operativsystem du bruker. Klikk deretter på diskettsymbolet til høyre for den driveren du vil laste ned, deretter klikker du på "Download". Du kan også fra disse sidene laste ned en pdf-manual med detaljerte instruksjoner for hvordan du lager plotterfiler. Du forbereder plotterfilene i formZ på nøyaktig samme måte som når du bestiller utskrift til en lokal skriver: Velg skriver og utskriftsformat, velg målestokk etc, "skriv" til plotterfil. Har du spørsmål, kan du kontakte oss.

De testene vi har gjort, fungerer perfekt, også hva angår skrift, linjetykkelser, skravur, gråtoner etc. En fordel med en plotterfil er at den er "låst", den kan bare skrives ut slik du har definert den i formZ.

Testene har vi gjort mot Allkopis OCE storformat-sort/hvitt plotter i Nedre Slottsgate 5 i Oslo. Allkopi har foreløpig bare denne med PostScript, men sier at de vil oppgradere sine plottere på andre utskriftssteder dersom behovet/ etterspørselen tilsier det. Spørsmål vedr. Allkopis plottertjenester må rettes til Allkopi. Plotterfilene kan sendes med epost, men Allkopi anbefaler å bruke deres system: PrintWorld. Dette er enklere, raskere og sikrere, og inneholder bl.a. en elektronisk rekvisisjon. For mer informasjon, se Allkopis web-sider eller ta kontakt med Bård Stevnebø på tel. 67 52 84 71.

Denne fremgangsmåten vil med stor sannsynlighet også fungere mot andre plottere, dersom produsenten har laget PostScript-drivere til ditt operativsystem. Kontakt ditt utskriftsbyrå, plotter-leverandøren eller sjekk produsentens web-sider.

form·Z: Match Perspective -verktøyet
Har du problem med å få dette verktøyet til å fungere? Vel, det virker faktisk som det skal. Det gir riktig perspektiv, men kameraet havner som regel et annet sted i rommet enn der din modell er. Korriger dette ved enten å flytte modellen til riktig posisjon i forhold til kamera, eller flytt kamera med "Orto" retnings-snap aktiv. Når du bruker match Perspective- verktøyet, er det viktig at bakgrunnsbildet gir tydelige perspektiv-linjer som du kan gå etter. Husk at verktøyet virker i forhold til det aktive referanse-planet. Skift dette om nødvendig.

form·Z: For lite RAM?
Det spørsmålet jeg oftest får er: Hvor mye RAM må jeg ha til form·Z? Til det er det umulig å gi et entydig svar. Noen greier seg uten problemer med 24MB. Andre møter veggen på 200 MB eller mer. Alt avhenger av bruken. Generelt er det avansert rendering som er spesielt RAM-krevende. Jeg skal kort skissere de viktigste faktorene som påvirker RAM-behovet:

1. Systemets RAM-behov:
Du kan selv til en viss grad redusere systemets RAM-forbruk: Slå av flest mulig system-tillegg, reduser antall installerte fonter.

2. På Mac må du angi hvor mye RAM som skal reserveres til de enkelte programmer.
Satt av så mye som mulig til form·Z. Avslutt alle andre programmer før du starter form·Z.

3. Søk å holde modellen så liten som mulig:
Modellens kompleksitet (og RAM-behov) er proposjonal med antall flater i modellen. I form·Z har du full frihet til å definere hvor mange flater/ segmenter objektene skal bygges opp av. Forsøk å oppnå den optimale detaljeringsgraden. Ofte lager man modellene unødig komplekse.

4. Hold modellen "ren" og ryddig:
Slett alle unødige data etterhvert. Slett Ghosted Objects! "Spøkelser" tar like mye kapasitet som aktive objekter. Strukturer modellen: Bruk lagstruktur og evt. objektpaletten. Del gjerne opp modellen i flere dokumenter dersom det er naturlig.

5. Reduser RAM-behovet for rendering.
Her er det mange ting man kan gjøre. Se neste avsnitt.

form·Z: Treg og RAM-krevende rendering?
Rendering er de desidert mest beregningskrevende operasjonene du kan gjøre med form·Z. Jeg skal her angi noen av de viktigste faktorene som påvirker hastighet, stabilitet og RAM-behov ved rendering.

1. Hvordan øke stabilitet:
Sørg for at maskin og system er "veltrimmet" til enhver tid. Bruk Norton Diskdoktor og Speeddisk jevnlig. Slå av unødige tillegg. Sørg for at maskinen ikke har oppgaver som kan forstyrre form·Z midt i en rendering, som E-post, automatisk backup, automatisk skjermkalibrering etc.

2. Modellens kompleksitet:
Søk å holde antall flater i modellen så lavt som mulig. Renderingtid øker med modellens kompleksitet.

3. Sammenheng mellom hastighet og rendering-metode:
Generelt øker rendering-tiden med økt billedkvalitet. Shaded render er oftest den raskeste metoden på komplekse modeller. Surface render og hidden line er rask på enkle modeller, men kan få problemer med ekstremt tunge modeller. RenderZone inneholder en rekke rendering-metoder, fra flat shading (raskest) til raytracing, som gir best kvalitet, men er desidert mest beregningskrevende.

4. Sammenheng mellom hastighet/RAM-behov og effekter i RenderZone:
Generelt krever raytracing desidert lengst tid. Z-buffer gir i mange tilfeller nesten like godt resultat mye raskere. En forutsetning er imidlertid at du ikke bruker effekter i surface styles som krever raytracing. Disse effektene er: Glass Accurate, Glass Simple, Metal Accurate og Mirror (under Reflection). Disse effektene kan langt på vei simuleres ved bruk av andre, f.eks. crome, transparens og reflection mapping. Generering av skygger øker renderingtiden og RAM-behovet betraktelig. Soft shadows rendrer raskere, men krever mer RAM enn hard shadows. Bruk av mapping øker RAM-behovet. Oppløsningen på bildene som benyttes til mapping har stor betydning for RAM-behovet. Ved mye mapping kan man i versjon 2.9 også slå på Texture Caching (under Preferences) for å redusere RAM-behovet, med det skjer da på bekostning av hastighet. Renderingtiden er grovt sett proposjonal med oppløsningen på det rendrede bildet. Husk at du kan rendre i høyere oppløsning enn skjermens ved å gå på Image Options

5. Til sist, noen tips: Du kan spare mye tid under test-rendering ved å slå på Set Image Size under RenderZone Options og begrense rendering til det området av bildet du ønsker å teste. Spar renderingtid ved å redusere vinduets størrelse ved testrendering. For de endelige renderingene, bruk Imager når du er i møte, til lunsj eller sover! Her kan du sette opp ek kø av renderingjobber som Imager rendrer , arkiverer og evt. printer i tur og orden automatisk.